Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από δημοφιλείς ερωτήσεις και λεπτομερείς απαντήσεις σχετικά με τη λήψη φοιτητικής χρηματοδότησης.

Tί σημαίνει φοιτητικό δάνειο; Είναι εγγυημένη η εξασφάλισή του; Πόσο ακριβώς είναι το δάνειο που θα λάβω και ποιοι οι όροι αποπληρωμής του;

Φοιτητικό δάνειο δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις. Αν για παράδειγμα φοιτητής επιλέξει κάποιο από τα πανεπιστήμια της Σκωτίας, τότε η φοίτηση είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Εξαιρετικά οικονομική αποδεικνύεται και η περίπτωση της Ουαλίας. Το κόστος για τα δίδακτρα είναι μόνο 4500 λίρες, το φοιτητικό δάνειο καλύπτει πλήρως αυτό το ποσό και είναι εξασφαλισμένο για όλους τους φοιτητές που θα γίνουν αποδεκτοί.

Για το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο τα δίδακτρα των πανεπιστημίων ορίζονται στην κλίμακα από 6,000 λίρες έως 9,000 λίρες ετησίως. Η αντιστοιχία σε ευρώ είναι περίπου 7,000 ευρώ έως 10,000 ευρώ. Συνήθως τα προπτυχιακά προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία είναι τριετή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας Έλληνας φοιτητής αναμένεται να λάβει από 27.000-30.000 ευρώ για το διάστημα των προπτυχιακών σπουδών του.

Όλοι οι σπουδαστές μπορούν εύκολα να καλύψουν τα δίδακτρά τους με την λήψη κρατικού δανείου. Το δάνειο δίνεται άμεσα σε όλους τους σπουδαστές με την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο. Η αποπληρωμή του δανείου θα αρχίσει να γίνεται από τη στιγμή που ο απόφοιτος του πανεπιστημίου εργάζεται και λαμβάνει ετήσιες αποδοχές ύψους πάνω από 21,000 λίρες (24,000 ευρώ). Σε περίπτωση που ο απόφοιτος λαμβάνει λιγότερα χρήματα ΔΕΝ αποπληρώνει το δάνειο και αυτό μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα διαγράφεται.

Ο υπολογισμός της ετήσιας δόσης του δανείου σε περίπτωση που ο απόφοιτος εργάζεται και λαμβάνει παραπάνω από 21,000 λίρες υπολογίζεται με το 9% των χρημάτων που λαμβάνει πάνω από το όριο αυτό. Π.χ. Εάν ένας απόφοιτος εργάζεται και λαμβάνει 24,000 λίρες το χρόνο τότε η ετήσια δόση είναι το 9% των 3,000 λιρών (της διαφοράς δηλαδή των 24,000 – 21,000). Έτσι η ετήσια δόση σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν μόλις 270 λίρες (22 λίρες το μήνα)!

Αξίζει τα τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το συνολικό κόστος σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπερβαίνει το κόστος σπουδών ενός Έλληνα σπουδαστή που η έδρα φοίτησής του είναι μακριά από την μόνιμη κατοικία του. Σε αυτή την περίπτωση αξίζει και με το παραπάνω να επιλέξει κάποιος τα πανεπιστήμια τςη Μεγάλης Βρετανίας, όχι μόνο για το κύρος που απολαμβάνουν διεθνώς, αλλά κυρίως για τις εξασφαλισμένες προοπτικές επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης που προσφέρουν.

Τί ακριβώς ισχύει για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Mεγάλη Βρετανία;

Στατιστικώς έχει αποδειχθεί ότι τα μεταπτυχιακά στη Μεγάλη Βρετανία θεωρούνται διεθνώς τα πιο αξιόπιστα προγράμματα σπουδών. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι ’Ελληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές στη Μεγάλη Βρετανία αποτελούν τον κύριο όγκο των Ελλήνων που φεύγουν στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές ισχύουν οι ίδιοι οικονομικοί όροι με τα προπτυχιακά προγράμματα, δηλαδή είναι εξασφαλισμένη η πλήρη χρηματοδότηση των σπουδών με τη μορφή φοιτητικού δανείου.

Ποιά είναι η χρηματική άξια των μεταπτυχιακών δανείων;

Το υψηλότερο λαμβανόμενο ποσό για ένα μεταπτυχιακό δάνειο είναι στις £10,000. Μπορεί κάποιος να δανειστεί λιγότερα χρήματα από αυτά, αλλά όχι περισσότερα. Βασικοί οικονομικοί όροι για το δάνειο είναι οι ακόλουθοι: • Δίνεται δάνειο μέχρι και £10,000. • Οι πληρωμές θα γίνουν απευθείας στους φοιτητές. • Το δάνειο θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Πρέπει να δανειστώ ολόκληρο το ποσό των £10,000?

Όχι, οι £10,000 είναι το υψηλότερο ποσό που μπορείς να δανειστείς όσον αφορά ένα μεταπτυχιακό δάνειο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να δανειστείς τόσα πολλά. Κατώτατο ποσό δανείου δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν όμως να δανειστεί κανείς ένα μικρότερο ποσό για να καλύψει όποιες ανάγκες κατά την κρίση του.

Αν είμαι φοιτητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), έχω την δυνατότητα για ένα τέτοιο μεταπτυχιακό δάνειο?

ΝΑΙ! Τα νέα μεταπτυχιακά δάνεια υπόκεινται σε κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία βασίζονται στην ηλικία, στην εθνικότητα και στην κατοικία.
• Θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει υπάρξει κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από την αρχή του πτυχίου του. Ως φοιτητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ενδιαφερόμενος είναι υποκείμενος στην ίδια προσφορά δανείου και αποπληρωμής όπως και οι εγχώριοι Βρετανοί υποψήφιοι.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανοί να λαμβάνουν το δάνειο για ένα μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμια της Αγγλίας μόνο. Αυτό περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις κανονικής φοίτησης αλλά και τις μεθόδους διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Εξαιρέσεις μπορεί να εφαρμοστούν (π.χ. για λήψη δανείου στη Σκωτία) εάν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος Αγγλίας τρία χρόνια πριν την αρχή των σπουδών του. Εάν ισχύει αυτό, θα θεωρηθεί ως ένας φοιτητής που έχει έδρα την Αγγλία και θα μπορεί να πάρει δάνειο για να σπουδάσει οπουδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιο είναι το όριο ηλικίας για το δάνειο?

Για να μπορείς να είσαι δικαιούχος για ένα μεταπτυχιακό δάνειο, θα πρέπει να είσαι κάτω των 60 στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους που καλείσαι να ξεκινήσεις το μεταπτυχιακό σου.

Αν έχω ήδη ένα μεταπτυχιακό, είναι δυνατόν να κάνω αίτηση για να σπουδάσω σε μια διαφορετική κατεύθυνση?

Δυστυχώς όχι. Ο βασικός στόχος των νέων δανείων είναι να διευρύνουν την πρόσβαση στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα μπορέσει να σπουδάσουν για την κατάκτηση ενός μεταπτυχιακού. Οπότε, οι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου δεν μπορούν να προβούν στη λήψη του δανείου.

Μπορώ να λάβω δάνειο για να κάνω ένα MBA?

Ναι. Όλα τα διδασκόμενα, ερευνητικά και επαγγελματικά μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μεταπτυχιακό δάνειο. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα MBA προγράμματα.
Λάβετε υπ όψιν, πάντως, ότι το συνολικό κόστος ενός ΜΒΑ προγράμματος θα είναι συχνά υψηλότερο από τις £10,000 που είναι το ανώτατο διαθέσιμο ποσό μέσω του μεταπτυχιακού δανείου.

Μπορώ να λάβω δάνειο να σπουδάσω ένα MPhil?

Ναι. Το MPhil (μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας) θεωρείται ένα μεταπτυχιακού-επιπέδου ερευνητικό πτυχίο, επιπέδου 7, του Βρετανικού πλαισίου πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα για δάνειο για τα MPhil.
Σημειώστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τα “μεμονωμένα” MPhils. Εάν κάποιος εγγραφεί ως MPhil φοιτητής με την πρόθεση να συνεχίσει σε επίπεδο PhD, δεν μπορεί να λάβει το μεταπτυχιακό δάνειο.

Θα καλύψει το δάνειο το ολικό κόστος σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος?

Η κυβέρνηση προσφέρει το δάνειο ως «συνεισφορά στο κόστος ενός επιλεγμένου μεταπτυχιακού πτυχίου». Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το δάνειο για την πληρωμή των διδάκτρων, ή για τα έξοδα διαμονής ή για οτιδήποτε θεωρεί κατάλληλο για την διευκόλυνση του μεταπτυχιακού. Στην πράξη πάντως, οι £10,000 το οποίο είναι το υψηλότερο ποσό, συνήθως είναι αρκετό για να καλύψει τα δίδακτρα σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα.

Εξετάζεται στα δάνεια η οικονομική κατάσταση της οικογένειας?

Όχι, δεν επηρεάζει κάτι τέτοιο τη χορήγηση μεταπτυχιακού δανείου. Μπορείς να κάνεις αίτηση ανεξάρτητα από το παρόν σου εισόδημα ή αποταμιεύσεις.

Θα ληφθεί υπόψη η πιστωτική μου αξιολόγηση ή το πιστωτικό ιστορικό μου?

Όχι, η απόφαση προσφοράς μεταπτυχιακού δανείου δεν βασίζεται σε προσωπική πιστωτική αξιολόγηση η το πιστωτικό Η μόνη εξαίρεση υπάρχει εάν κάποιος φοιτητής παρουσιάζει καθυστέρηση με τις οικονομικές συνεισφορές του ως προς τον οργανισμό χρηματοδότησης μεταπτυχιακών δανείων για ένα ήδη υπάρχον δάνειο προπτυχιακών σπουδών.

Μπορώ να κάνω αίτηση για ένα μεταπτυχιακό δάνειο εάν έχω ήδη ένα προπτυχιακό δάνειο?

Ναι. Το καινούριο σύστημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μια προσιτή λύση για τους φοιτητές εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Πώς θα ρυθμιστούν οι δόσεις για τα μεταπτυχιακά φοιτητικά δάνεια?

Το δάνειο σας θα τμηθεί και θα δοθεί σε τρεις δόσεις ανά ακαδημαϊκό έτος:
• Φοιτητές σε ένα έτους, πλήρους απασχόλησης, μεταπτυχιακού προγράμματος θα λάβουν £10,000 σε τρεις δόσεις. Αυτές θα χωριστούν σε 33%, 33% and 34% του συνολικού δανειζόμενου ποσού.
• Φοιτητές σε μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα, πλήρους, ή μερικής απασχόλησης θα λάβουν £5,000 το πρώτο έτος και το δεύτερο έτος του προγράμματος τους, το οποίο ποσό πρόκειται να πληρωθεί ανά τρεις δόσεις τον χρόνο.

Με ποιο τρόπο θα γίνει η πληρωμή του δανείου σε τραπεζικό λογαριασμό?

Οι πληρωμές των δόσεων του δανείου θα γίνουν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή. Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να ανταποκριθεί στα δίδακτρα και σε άλλα έξοδα όπως αυτός κρίνει. Θα λάβει την πρώτη δόση της πληρωμής του δανείου του όταν το πανεπιστήμιο επιβεβαιώσει την εγγραφή και την παρακολούθηση των σπουδών.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για ένα δάνειο χωρίς να έχει τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πρέπει να ανοίξει εκεί έναν έπειτα.

Τι θα συμβεί αν παύσω να σπουδάζω η αποτύχω να συμπληρώσω το μεταπτυχιακό μου?

Η πληρωμή του μεταπτυχιακού δανείου υπόκειται σε επιβεβαίωση παρακολούθησης η οποία παρέχεται από το κάθε Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Οι δόσεις του δανείου θα σταματήσουν αν φύγει ο φοιτητής από το πρόγραμμα νωρίς η μεταφερθεί σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κατάλληλο για λήψη μεταπτυχιακού δανείου. (Μεταφορές μεταξύ κατάλληλων προγραμμάτων μπορεί να επιτραπούν)
Αν κάποιος φύγει από το πρόγραμμα νωρίς, είναι ακόμα υπεύθυνος για το δάνειο και πρέπει να αποπληρώσει οποιοδήποτε ποσό έχει δανειστεί.

Ποιοι είναι οι όροι αποπληρωμής για το μεταπτυχιακό δάνειο?

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης ελαστικούς όρους αποπληρωμής ακολουθώντας προτάσεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.
Οι βασικοί όροι αποπληρωμής για το μεταπτυχιακό δάνειο είναι οι εξής:
Η αποπληρωμή του μεταπτυχιακού δανείου ξεκινά να πραγματοποιείται από την χρονική στιγμή που ο απόφοιτος του πανεπιστημιακού ιδρύματος λαμβάνει ως ετήσιες αποδοχές ύψους πάνω από 21,000 λίρες (δηλαδή περίπου 24,000 ευρώ). Όταν ο απόφοιτος λαμβάνει λιγότερα χρήματα ΔΕΝ αποπληρώνει το δάνειο. Εάν ένας απόφοιτος εργάζεται και το ετήσιο εισόδημά του είναι παραπάνω από 21,000 λίρες θα πρέπει να πληρώσει το 6% της διαφοράς πάνω από το όριο των 21,000 λιρών. Π.χ. εάν μια χρονιά ένας απόφοιτος λάβει ετήσιο εισόδημα 24,000 λίρες τότε η ετήσια δόση θα υπολογιστεί ως το 6% των 3,000 λιρών δηλαδή της διαφοράς από το 21,000. Με αυτόν τον τρόπο η ετήσια δόση θα είναι 180 λίρες (15 λίρες το μήνα)!

Θα πρέπει να αποπληρώσω ολόκληρο το μεταπτυχιακό δάνειο?

Ναι. Το ισχύων μεταπτυχιακό δανειστικό πλάνο είναι σχεδιασμένο πάνω στην αρχή ότι οι αποδέκτες θα εξοφλήσουν τα δάνεια τους εξ ολοκλήρου. Αυτό αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στην οικονομική αξία ενός μεταπτυχιακού και την μέλλουσα κερδοφόρα δύναμη των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το φοιτητικό δάνειο θα παραγραφεί μόνο μετά από την πάροδο 30 ετών και εφόσον αποδειχθεί ότι ο απόφοιτος αδυνατεί να το αποπληρώσει.