Ποιο είναι το κόστος της αίτησης για προπτυχιακά προγράμματα και τι υπηρεσίες ακριβώς μου παρέχονται στην κάθε περίπτωση;

Παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες για προπτυχιακά προγράμματα:

• Συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή Προγράμματος και Πανεπιστημίων
• Υποστήριξη στη σύνταξη του Personal Statement, References και όλων των απαραίτητων εγγράφων
• Συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων στα Πανεπιστήμια (5)μέσω του φορέα UCAS
• Επικοινωνία και αλληλογραφία με τα Πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των αιτήσεων
• Αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών
• Άμεση ενημέρωση για την πρόοδο των αιτήσεων
• Υποστήριξη και αποστολή αιτήσεων στη διαδικασία UCAS Extra
• Υποστήριξη και αποστολή αιτήσεων στη διαδικασία Clearing
• Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης για τη διαμονή του φοιτητή
• Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης προς τον Οργανισμό που παρέχει το φοιτητικό δάνειο για κάλυψη των διδάκτρων


ΚΟΣΤΟΣ: 1100 €
ΕΚΠΤΩΣΗ: 30%
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 770 €