Ποιο είναι το κόστος της αίτησης για μεταπτυχιακά προγράμματα και τι υπηρεσίες ακριβώς μου παρέχονται στην κάθε περίπτωση;

Παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες για μεταπτυχιακά προγράμματα:

• Συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή Προγράμματος και Πανεπιστημίων
• Υποστήριξη στη σύνταξη του Personal Statement, References και όλων των απαραίτητων εγγράφων
• Συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων σε κάθε Πανεπιστήμιο (5)
• Επικοινωνία και αλληλογραφία με τα Πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των αιτήσεων
• Αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών
• Άμεση ενημέρωση για την πρόοδο των αιτήσεων
• Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης για τη διαμονή του φοιτητή
• Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης προς τον Οργανισμό που παρέχει το φοιτητικό δάνειο έως και 10,000 λίρες για την Αγγλία


ΚΟΣΤΟΣ: 1200 €
ΕΚΠΤΩΣΗ: 30%
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 840 €