Ποιες είναι ακριβώς οι υπηρεσίες του Real Foundation;

Οι υπηρεσίες του Real Foundation συνοψίζονται ως εξής:

 • Ολοκληρωμένη διαδικασία αιτήσεων για εισαγωγή σε 5 Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία)
 • Παρακολούθηση όλης της Διαδικασίας
 • Εξασφάλιση θέσης εισαγωγής σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο
 • Εξασφάλιση στέγης, είτε στο Πανεπιστήμιο είτε σε ιδιωτικά καταλύματα, συνεργαζόμενα με το Πανεπιστήμιο εισαγωγής του φοιτητή.
 • Εξασφάλιση φοιτητικού δανείου για κάλυψη κόστους σπουδών.
  • Αγγλία :
   Για τα προπτυχιακά (3 έτη) εξασφαλίζεται έγκριση ποσού 27,750£ περίπου. Συνεπώς για ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.
   Για τα μεταπτυχιακά (1 έτος) εξασφαλίζεται έγκριση ποσού έως και 10,250£ (Κάλυψη μέρους διδάκτρων ή/και μέρους κόστους διαβίωσης).
  • Σκωτία :
   Το κόστος σπουδών ανά έτος είναι 1800£ περίπου.
   Εξασφαλίζεται κρατική επιχορήγηση που καλύπτει το ανωτέρω ποσό.
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Μετά το 25ο έτος του σπουδαστή και εφόσον το φορολογικό εισόδημα του στη χώρα στη χώρα που διαμένει ξεπερνά τα 25,000€ αποδίδει μόνο το 9% της διαφοράς από αυτό που δηλώνει από τα 25,000€ δηλ. Εάν κάποιος δηλώσει 30,000€ εισόδημα πληρώνει ως εξόφληση δανείου μόνο 450€ το συγκεκριμένο έτος.
 • Διαγραφή δανείου μετά από 25 έτη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την έγκριση του φοιτητικού δανείου πρέπει ο φοιτητής:
• Να έχει ευρωπαϊκή υπηκοότητα
• Να μην έχει σπουδάσει ξανά στο ίδιο επίπεδο/ειδικότητα.